Bønder tror kvegtyver er på ferde, melder at flere kalver er sporløst borte

Bønder på Lista mistenker at kvegtyver er på ferde. Flere kalver er sporløst borte, ifølge NRK Sørlandet.