I DISSE dager driver de politiske partiene på kommunenivå med nominasjonsprosesser. I virkeligheten er nominasjonsprosessen svært viktig i forhold til hvem som etter hvert skal innta kommunestyre- og fylkestingssaler. Vi i Agder har tidligere forsøkt å skaffe oss en oversikt over hvilke politikere som fortsetter og hvem som trekker seg fra lokalpolitikken. Slik det ser ut nå, blir det en viss utskifting i de fleste kommuner i Agders nedslagsfelt. I Flekkefjord er det flere sentrale politikere som takker for seg, etter mange, mange i fellesskapets tjeneste.

HVORDAN KOMMUNENE etter hvert skal styres, er ofte gjenstand for forhandlinger og hestehandel. Det er som regel den minst demokratiske av alle prosesser knyttet opp til lokalvalget. De som klarer å samle et flertall gjennom forhandlinger om posisjoner, kommer ut som vinnere. For noen år siden ble det gjort forsøk med direkte ordførervalg – også i vårt distrikt. Ordningen ble aldri innført, fordi den ble oppfattet som prematur. Man risikerte å få en ordfører som ikke hadde et politisk flertall i ryggen. Med andre, omtrent slik som situasjonen har vært i Flekkefjord gjennom store deler av inneværende periode.

HELDIGVIS TOK politikerne til fornuft og inviterte til et bredt samarbeid om neste års budsjett. Partigruppene samlet seg om et felles budsjett som nå skal behandles i bystyret Det lover bedre for fremtiden. Men leder oss inn på hva som blir viktig for det politiske liv i Flekkefjord i årene som kommer. Partiene som kan tenke seg å samarbeide, bør sette seg sammen allerede nå og diskutere seg frem til en politisk plattform og utpeke en ordførerkandidat. Da vil man i større grad som velger kunne påvirke hvem som skal bli vår fremste ombudsmann i ordførerstolen.

I MANGEL av direkte ordførervalg med en vri som kunne ha gitt reell makt, oppfordrer vi politikerne i Flekkefjord til å finne samarbeidspartnere som kan gi et reelt flertall etter valget. Hvis man i tillegg finner frem til en felles ordførerkandidat, kan det være med på å vitalisere lokalpolitikken. Det tror vi er en riktig vel å gå for å skape større interesse for politisk arbeid.