Se hvor det oftest begynner å brenne

I vårt distrikt er det en kommune som skiller seg ut med flest brann-tilløp.