Grønt lys for blålys

Den nye komplette brann-og ambulansestasjonen på Drageland har fått ferdigattest.