Brannutrykning til Erikstemmen

Brannmannskaper fra Flekkefjord har rykket ut til Erikstemmen.