Brannvarsling: «Svært mange feil ved anlegget»

Sokndal kommune søker igjen Riksantikvaren om støtte til brannsikring av den verneverdige trehusbebyggelsen i Sogndalstrand.