Med ekstremvær meldt i både øst og vest er Flekkefjord brann og redning klare for den stigende vannstanden som er varslet. Utrykningsleder Ola Svege og innsatsleder Kjetil Presterud følger med på været og forholdene, og har ti pumper klare på brannstasjonen dersom det skulle bli behov for det.