Det sies at det er viktig å bygge broer mellom folk og at det skaper god kommunikasjon hvis en «gjør dette på riktig måte». Det spørs om så er tilfelle og om det skaper god kommunikasjon når en opplever hva som skjer i Lund og om det heller skaper strid. (Ironisk uttalt) Politikerne i Lund har vedtatt å bygge ny bro til forlystelse for turgåere. Kostnad 2.5 mill. Nå bidrar Nor Dan med ytterligere 2.5 mill. slik at innbyggere og besøkende skal få se «storauren» i elva. Totalt 5 mill. Nor Dan får gjøre som de vil, det er jo deres penger. Det er visst ikke nok at Moi sentrum allerede har tre broer over elva og med en avstand på ca. 200 meter mellom to eksisterende broer hvor denne broen er tenkt anlagt. I den argumentasjon som er kommet fram så langt om viktigheten av en slik bro, må en undres hvilken dømmekraft vår politikere besitter. Når så er sagt, er det jo prisverdig at Nor Dan vil bruke penger på et slik prosjekt men hvor vil Lund kommune ta pengene fra? La meg minne avisens lesere om den økonomiske situasjonen kommunen var i for ca. ett til to år siden. Det var jo rett før Lund kommune ble satt under administrasjon. Ordføreren skulle snu hver stein! Har Lund kommune blitt så mye rikere nå?

Hvis det nå er slik at det er om å gjøre å bruke penger, er det i undertegnedes øyne mange andre formål å bruke penger på som f.eks. Ungdommer, falleferdige bygninger i sentrumsnærhet (private), positiv næringsutvikling osv…. ( tenk hva et næringsfond kunne bidratt med?)

Et annet argument som en kan undres over: Hva med bygdene våre Hovsherad og Heskestad/Ualand? Disse har helt sikkert behov for ytterligere kapital for å utvikle sin bygd i en positiv retning, de er jo skattebetalere disse også.

Om det fører til masseturisme at Moi sentrum får en ny gangbro tviler jeg sterkt på. Det er nok helt andre tiltak som må til hvis en skal få til en positiv utvikling for Lund. Er redd for at vi utvikler oss til en liten grend i nærhet av Flekkefjord eller Egersund og at utviklingen i Lund stopper opp.