Den ekstreme økningen av dieselprisene påfører landets brønnborere store økonomiske tap. Nå må Regjeringen bidra til at denne lille, men viktige næringen kommer trygt gjennom krisen.

Å bore etter grunnvann handler om basal infrastruktur i alle norske lokalsamfunn. Vi er avhengige av tilgang til nye grunnvannskilder, men nå er kostnadene så høye at mange bedrifter sliter med å påta seg oppdrag innenfor de økonomiske og bærekraftige rammer bransjen må sette.

For å bore de mer enn 100 meter dype grunnvannsbrønner, forbrukes fort 70 – 110 liter diesel i timen. Dieselprisen har steget siste kvartal med mer enn 40 %. Så langt har ikke Regjeringen satt inn et eneste tiltak for å avbøte situasjonen.

Dieselforbruk og lønninger er brønnborerbedriftens desidert største og viktigste kostnader og gjeldende for hele norske anleggsbransjen. De høye offentlige drivstoffavgifter har gjentatte ganger fra bransjens side vært påpekt overfor myndighetene uten å møte annet enn kald skulder hos finansdepartementet. Fokus så langt fra finansministerens side har klart ikke vært å gi vann til folk, buskap & de brede bygder.

Om knappe 1 uke legges revidert nasjonalbudsjett frem og brønnborerbransjen ber inderlig om en reduksjon av offentlige avgiftsnivået på nettopp diesel eller andre avbøtende tiltak slik at bedriftene kan holde borrigger og sitt mannskap i gang.