AV EN eller annen grunn er det i visse kretser blitt kontroversielt å oppfordre til refleksbruk. Oppfordringen kan visstnok føre til at man fraskriver bilførere det fulle ansvaret ved påkjørsler og ulykker. Sludder og pølsevev! Ja, det er bilføreren sitt ansvar at man ikke kjører på fotgjengere, men dersom refleksbruk kan forhindre ulykker, er det definitivt verdt å oppfordre til det – uansett!

ALLE ER tjent med at fotgjengere, syklister, skateboardere osv. er godt opplyst. Refleks kan være forskjellen på død og liv i ytterste konsekvens. Det er i tillegg viktig å tenke på dem man har ansvar for: Barn, aller viktigst. De er mest dyrebare og mest sårbare. Men det kan også være lurt med refleks på hunden din eller om du triller en eldre eller person med funksjonsnedsettelse.

MEN ANSVARET ligger selvsagt på sjåførene. Du har en plikt å kjøre etter forholdene, og når det er mørkt er et av forholdene å ta hensyn til at det kan være mennesker eller dyr på veien, som ikke er lette å se. Kjør fint og særlig dersom det er en vei med barn som leker, eller skole- og barnehagebarn på vei på morgenkvisten.

PÅ VINTEREN er det ekstra viktig å tenke seg om. Det kan plutselig være glatt føre, og da klarer man kanskje ikke bremse tidsnok om man oppdager noen på veien. Så oppfordringen er å huske på dette hele tiden. Ikke bare når du leser disse ordene, eller ser politiet ha stand på torget. Husk på det når du kjører bil. Husk på det når du skal ut og gå i mørket. Vi har ingen å miste.

SÅ TILBAKE til den gruppen som blir fornærmet ved oppfordring om refleksbruk. Dere gjør mer skade enn nytte. Så får vi håpe at diskusjonene som kan bli betent på Twitter, ikke får konsekvenser ved at noen unngår å bruke refleks på grunn av dere. Det hadde vært svært uheldig. Bruk refleks!