Bruker 10,6 mill. pr. år på forebyggende trafikksikkerhet : Fylkesrådmannen varsler kutt

Agder fylkeskommune bruker dobbelt så mye på skoleopplegg og forebyggende trafikksikkerhet som Rogaland. Fylkesrådmannen i Agder fastslår at ressursene til dette arbeidet må utnyttes bedre.