Gå til sidens hovedinnhold

Bruker over to millioner i året på løypekjøring

Rådmannen i Sirdal foreslår en videreføring av dagens kommunale støtte til løypekjøring for at folk flest skal kunne fortsette å bruke oppkjørte skiløyper i Sirdal.

Forslaget fra rådmannen er at det årlige kommunale tilskuddet til løypekjøring for allmennheten økes fra 1,093 millioner kroner til 1,17 millioner kroner kommende sesong. Forslaget innebærer også at det årlige kommunale tilskuddet til løypekjøring for grunnløyper økes til 821.000 og at tilskuddet på 200.000 kroner som Feed skiarena mottar for bruk av tilrettelegging og markedsføring av anlegget blir videreført også i neste treårs periode.

Samlet betyr dette at politikerne i Sirdal får et forslag på bordet om å bruke i overkant av to milliuoner kroner i året på skiløypene i kommunen.

Evaluering

Siden det er tre år siden sist politikerne behandlet en lignende sak er det gjennomført en evaluering av ordningen. Feed Skiarena, Mydland camping og hytteservice, Sirdal skilag, Sirdalsløyper, Varde Vel og Ånen Ådneram er blant de som deltar i ordningen og som har gitt tilbakemeldinger.

– Rådmannen ser det som veldig positivt at samtlige av aktørene er godt fornøyd med ordningen, noe som gir klare signaler om at ordningen fortsatt fungerer etter intensjonen, kommenterer konstituert rådmann John Birkeland i sin vurdering til politikerne.

– At det fortsatt er utfordringer for noen av aktørene knyttet opp mot å få dekket inn den private andelen av midler til løypekjøring er beklagelig, men som det blir nevnt i enkelte av tilbakemeldingene så er det satt i gang tiltak som har vist seg å fungere. Det blir også nevnt at det vil bli arbeidet videre med flere mulige løsninger for å få økt den private andelen, noe som rådmannen håper vil gi resultater. Aktørene skal ha ros for at de viser kreativitet i prosessen med å få dekket inn den private andelen.

Ønsker flere løyper

En annen faktor som også denne gangen er gjentagende i evalueringen er at det er behov for flere oppkjørte løyper, da spesielt i øvre Sirdal hvor trykket av skiturister naturlig nok er en del høyere enn andre steder i kommunen.

For Sirdalsløyper sin del er man blant annet avhengig av grunneiertillatelser for å utvide løypetilbudet for publikum, noe rådmannen håper man vil komme i mål med.

– Ellers så har jo løypetilbudet også blitt utvidet siden sist evaluering ettersom byggingen og utvidelsen av Sirdal skiarena nå er gjennomført og er tilgjengelig for publikum det meste av tiden, påpeker rådmannen.

– Når det gjelder Feed så må det også nevnes at de frem til nå har fått et ekstraordinært årlig tilskudd fra kommunen på 200.000 kroner. Dette er midler som siden 2008 har vært innarbeidet i kommunens budsjett, først under kraftfondet, mens det for noen år siden ble lagt over til kultur. Dette er midler som er øremerket tilrettelegging av anlegget for faste brukere som idrettslag og Sirdal videregående skole. Midlene blir også knyttet opp mot arbeid som har med markedsføring av anlegget ut mot landslag, toppidrettsmiljøer, næringsliv og andre mulige brukere. Siden disse midlene utgjør en stor del av Feed sitt totale driftsbudsjett, så foreslår derfor rådmannen at tilskuddet også denne gangen blir videreført.