Ny stor barnevernsprekk

Barnevernet har i løpet av året meldt om et budsjett i balanse likevel endte man opp med et merforbruk på 1,0 mill. for Flekkefjord kommune.