Foreslår penger til kirkene

Av innvilgede ønsker og behov i rådmannens budsjettforslag for 2020 for sentraladministrasjonen, er det funnet midler til tiltak ved kirkeanlegg i Lund