Buheii vindkraft: Fikk godkjent endring av vei og masseuttak

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå godkjent endret trasé for adkomst- og internveier, endring av riggområde ved fylkesveien, nytt masseuttak og flytting av masseuttak for Buheii vindkraft.