Buheii vindkraftverk: 200.000 kroner og tilrettelegging for at lokalt næringsliv skal få sin del av prosjektet

Kvinesdal kommune vil sammen med Buheii Vindkraft AS jobbe for at det velges en entreprisestruktur som i størst mulig grad ivaretar lokalt næringsliv.