Buheii vindpark: – Vi utsetter noe sprengning på grunn av mulig ørne-hekking

Buheii vindpark har i helgen selv gjort undersøkelser om kongeørn. Selskapet har bestemt seg for å innføre tiltak for å ivareta hensyn til mulig hekkeaktivitet.