Folket har talt – åpner for ny Buheii-høring

Kvinesdal vil trolig levere ny høringsuttalelse om Buheii.