Håper på snarlig start på Buheii vindkraftverk

Kvinesdal kommune tar en ekstra omgang om Buheii, men utbyggerne forholder seg til tillatelsen fra statlige myndigheter og forbereder byggestart.