Busstrafikken: Passasjernedgang på 80 prosent etter korona-situasjonen

Korona-situasjonen har medført store endringer i kollektivtrafikken også for Agder Kollektivtrafikk.