Gå til sidens hovedinnhold

Bygg fire felt på hele strekningen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

STATENS VEGVESEN anbefaler, at det før ny E39 bygges ut, blir vurdert utsettelse av fornyelse over Kvinesheia og at dersom det skal bygges ut blir stor grad av gjenbruk av dagens E39-strekning. Nå er det heldigvis å regne bare som et innspill i en diskusjon, og beslutningen som er tatt av Stortinget, ligger der som en føring inntil stortingsflertallet bestemmer noe annet. Og det kommer neppe til å skje.

UTBYGGINGEN AV stamveien fra Kristiansand til Sandnes er et av prosjektene som Solberg-regjeringen har levert på. Før valget i 2013 gikk Erna Solberg høyt på banen og lovet fire felt i løpet av ti år. Nå strekker ikke tiden helt til, men veiutbyggingen er i gang – og fire felt på hele strekningen er ikke lenger en fjern drøm. En solid samferdselsåre mellom Stavanger og Kristiansand er svært viktig for næringslivet.

I ET notat fra Statens vegvesen til departementet er det tatt med et avsnitt med spesiell omtale av strekningen Lyngdal vest til Feda som er bygget og drevet som offentlig/privat samarbeid. «Strekningen har en jevn og god standard som 2–3 felts vei skiltet med 80 km/t, og er den strekningen innenfor kommunedelplanen med lavest trafikkbelastning (ÅDT). Statens vegvesen anbefaler at det er denne strekningen som sist bør bygges ut til firefelts vei mellom Kristiansand og Stavanger. Selv om denne strekningen vil ligge som avvik fra en helhetlig standard mellom Kristiansand og Stavanger, anbefales det at utbyggingen gjennomføres når sikkerhet eller fremkommelighet tilsier det.» lyder forslaget fra Statens vegvesen.

DET VIL være fullstendig tullete å la noen få mil med gammel vei stå igjen, mens resten er bygget ut med fire felt. Vi aksepterer at den strekningen det er snakk om her kommer sist i utbyggingsløpet. Men å droppe fire felt fra Feda til Lyngdal hører ingen steder hjemme. Her taler heldigvis våre stortingspolitikere samme språk.