Byggeprosjekter kan bli satt på vent etter kostbart rettsforlik

Kvinesdal kommune må håndtere flere faktorer som gjør at planlagte byggeprosjekter kan få en annen tidsramme.