Bygging fra 2021: Ny E39 i «tunnelbue» utenom Lyngdal

Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune mener ny stamvei vil være positiv for regional utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet og det er viktig at oppstart av prosjektet gis prioritet.