– Vi velger å være åpne og fortelle om utfordringene vi nå står overfor. Prosjektet er viktig for regionen, sier Atle Homme på vegne av styret i Forundringsparken AS.

Han understreker at motivasjonen hele tiden har vært å bidra til realiseringen av en park for nettopp å skape aktivitet og utvikling regionalt.

– Vi mener fortsatt at prosjektet kan gi enorme ringvirkninger og ønsker å strekke oss langt. Men skal vi komme videre, er vi avhengig av ekstern finansiering, sier Atle Homme på vegne av styret i Forundringsparken AS.

Krevende prosjekt

Siden 2011 har brødrene Gaute og Stig Ubostad jobbet med å realisere en familiepark i Lyngdal. Først ved Myran langs Agnefestveien, så fra 2014 ved Bjørkebakken mellom Rosfjord og Kvavik.

Gaute Ubostad er styreleder i Forundringsparken AS og legger ikke skjul på at utvikling av en aktivitetspark er det mest krevende prosjektet han har vært involvert i så langt.

– Vi har virkelig stått på og gjort store tilpasninger underveis. Nå trenger vi arbeidsro for å finne gode løsninger. Styret har derfor gitt styremedlem Atle Homme, som har vært med i prosjektet fra start, oppgaven med å være kontaktperson ut mot presse og offentlighet, sier Ubostad.

Museum

Parken er tuftet på Anne-Cath. Vestlys forfatterskap, med en rekke planlagte aktiviteter basert på figurer kjent fra Vestlys univers. I tilknytning til parken bygges det dessuten et eget Vestly-museum, der barna skal få læring gjennom lek, oppdagelse og interaktive opplevelser.

– Målet har hele tiden vært å skape en attraksjon som kunne trekke barnefamilier til hele Lister-regionen. Mangfoldige arbeidstimer og mye kapital er lagt ned i prosjektet, og fokus fremover vil være å finne nye løsninger, sier Homme.

Mye av infrastrukturen i parkområdet er allerede på plass, inkludert gang- og sykkelstier. Museumsbygget står også ferdig.

– Rundt 100 millioner kroner er investert så langt. Av disse er 47,5 millioner kroner bevilget fra kommuner, fylke og stat. For å kunne ferdigstille aktivitetene som er planlagt i første byggefase, mangler vi cirka 40 millioner kroner. Vi jobber med å finne løsninger, sier Homme.

I tillegg til Rosfjord Strandhotell og Sørlandsbadet, er de lokale bedriftene Birkeland Bruk og Lindland Eiendom med på eiersiden i selskapet som skal bygge og drive parken.

– Det er mange som har investert mye i dette prosjektet, sier Homme.

Mesteparten av de offentlige kronene har gått til byggingen av museet og infrastrukturen rundt. Selve tomta som parken bygges på eies av Lyngdal kommune.

Forsinket av pandemien

– Ideen er at museet skal være eid av en stiftelse og drives av Forundringsparken AS. Men uten aktivitetspark forsvinner mye grunnlaget for å drive museum, sier Homme.

Det er spesielt pandemien som har skapt forsinkelser og utfordringer for byggingen av familieparken i Lyngdal.

– Det å etablere en attraksjon på denne størrelsen er krevende. Hver opplevelse utvikles, og veien blir litt til mens man går, sier Homme.

Mange av de planlagte attraksjonene i parken er større, skreddersydde installasjoner hvor uro i verdensøkonomien har gitt usikkerhet på prisingen av innsatsfaktorer.

– Vi har nå en situasjon der potensielle leverandører ikke har kunnet gitt pristilbud, kun prisestimater – og de er for usikre. Med et slikt kostnadsbilde, ville et ville vært uansvarlig av styret ikke å stoppe prosjektet frem til ny finansiering er på plass, sier Homme.

Håper på ny kapital

Styret har tett dialog om situasjonen med Lyngdal kommune, Sparebanken Sør, som har lånefinansiert en del av prosjektet, og Vestly-familien.

– Det er en lei beskjed å motta fra styret, men vi har full forståelse for avgjørelsen som nå er tatt. Det har siden oppstarten stort sett vært motbakke i form av to år med korona, og nå en sterk prisstigning med store leveranseproblemer, sier lyngdalsordfører Jan Kristensen, og legger til:

– Lyngdal kommune håper at de oppståtte problemene kan løses innen rimelig tid ved at det kommer inn ny investerings kapital i selskapet, slik at parken kan realiseres med de synergier dette vil kunne skape mellom parken og Sørlandsbadet og de ringvirkninger dette vil ha for regionen.

Gründer og hotelleier Gaute Ubostad viste frem Knertenparken til bystyret i Flekkefjord i 2015:

Gründer og hotelleier Gaute Ubostad viste frem Knertenparken til bystyret i Flekkefjord i går. Nå kan du se hvordan parken blir!

Hotelleier og gründer Gaute Ubostad i Lyngdal mener reiselivet i Lister nå må tørre å sarse stort. Selv vil han bygge Knertenpark til 220 millionr kroner.