Bygningsvernprisen går til gården Spikkeland

Årets pris for bygningsvern går til Kjell og Kari Kvinlaug, for deres bidrag til bygningsvern på gården Spikkeland.