Bystyret skjerpet avslag på «byggesøknad» for Skorveheia vindkraftverk

Bystyret fulgte Nina Danielsen (Sp) sitt forslag om å skjerpe inn ordlyden i avslaget på byggesøknaden (dipensasjonssøknaden) for Skorveheia vindkraftverk.