Bystyret vedtok reguleringsplan for stort boligprosjekt

Bystyret vedtok forslag til reguleringsplan for Kleivan 5 med 17 nye boenheter.