Omkamp om posisjoner

Nina Danielsen (Sp) fikk ikke noe svar på hvem som var «overløpere» i det konstituerende møte tidligere i høst, men Jan Sigbjørnsen (H) fikk gjennomslag for nyvalg av utvalg for samfunn.