Dramatikk på talerstolen

Av

Ordfører Jan Sigbjørnsen grep fysisk inn da bystyrerepresentant Stian Birkeland (KrF) ikke etterkom beskjed om å holde seg til interpellasjonsteksten.