Reddet av at Norge går godt

Økonomien i Flekkefjord kommune reddes trolig denne høsten av at skatteinngangen i landet er så god at det drypper litt ekstra på byen lengst vest i Agder.