Avstemmingen åpner neppe for ordfører-omkamp

Det har vært stilt spørsmål til avstemmingen til kontrollutvalget i bystyret i Flekkefjord og konsekvensene av dette.