– Jeg hadde ingen kjennskap til noe politisk spill

Stian Birkeland (KrF) fikk først en uventet plass i formannskapet, så foreslo han seg selv som varaordfører da sjansen bød seg. Men han bedyrer at han ikke hadde kjennskap til noe spill på forhånd.