Krever juridisk gjennomgang etter bystyremøtet

John Hansen (H) krever en juridisk gjennomgang av konstitueringen i Flekkefjord bystyre.