Avtroppende ordfører Jan Sigbjørnsen (60) pakker sammen sakene sine i rådhuset i Flekkefjord. Han har ingen ny jobb å gå til, men som avtroppende ordfører har han en ventelønn i tre måneder.