John Hansen (H) krever at det foretas lovlighetskontroll av valget til Kontrollutvalg fordi kandidater til kontrollutvalget skal ha avgitt skriftlig erklæring om valgbarhet. Avgått ordfører Jan Sigbjørnsen (H) varsler også at det kommer til å bli omkamp om plassene i utvalgene allerede i det første bystyremøtet.