Direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst og direktør Nina Mevold på Sørlandet sykehus svarer på spørsmål om sykehusøkonomi og innsparinger.