Ved Kvinesdal legesenter er det pr. torsdag ettermiddag testet 30 personer.

– Det er ikke registrert koronasmittede i Kvinesdal blant de som er testet, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Om du kjenner til noen som ikke har tilgang på internett, og har behov for informasjon, ta kontakt med servicekontoret, ber ordføreren: Telefon 38 35 77 00.

Helsedirektoratet har gitt ut ny informasjon om at utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Mer om dette kan du lese her.

– Vi er svært takknemlige for at det nå er registrert 45 personer med helsefaglig bakgrunn fra Kvinesdal. Det pågår også en kartlegging av kommunens ansatte for å se på mulighetene for å omdisponere arbeidskraften. En hjertelig takk til hver og en av dere for velvilligheten. Det er selvsagt rom for enda flere å registrere seg her.

Kvinesdal kommune oppretter en egen koronatelefon mandag 23. mars som vil bli bemannet av sykepleiere, opplyser Kvinlaug.