Forskergruppen består blant annet Veterinærinstituttets direktør for forskning og internasjonalisering, Carlos das Neves.

I en pressemelding fra Veterinærinstituttet sier han at konklusjonen bygger på svært omfattende dokumentasjon.

– Vi har analysert alle relevante tilgjengelige data og vurdert ulike teorier, inkludert laboratorielekkasje eller uhell, men de vitenskapelige bevisene er overveldende i retning av en zoonotisk overføring fra dyr, sier han.

Studien ble omtalt i det amerikanske forskningstidsskriftet Science tirsdag, og er publisert i journalen Proceedings of the National Academy of the USA (PNAS).

Forskergruppen skriver i artikkelen at forekomsten av såkalt zoonotiske RNA-virus som SARS-CoV-2 hos mennesker økt de siste tiårene, og ifølge forskerne har flere forhold bidratt til økningen.

De skriver at både befolkningsvekst blant mennesker og husdyr, endret arealbruk, klimaendringer, reiser og global handel kan bidra til spredning av slike sykdommer.

Forskergruppen består av eksperter innen blant annet folkehelse, virologi og epidemiologi.