Dagen som ble ødelagt

Av
DEL

MeningerFrigjøringsdagen har i de første 70 år etter krigen vært en nasjonal festdag etter fem år med fremmed styre. Like viktig var også at det var en minnedag over de ca. 20 % av vår befolkning som sto opp mot den nazistiske invasjon og okkupasjon. De var nasjonalister og mange av dem gav sitt liv for at Norge fortsatt skulle være en fri og selvstendig nasjon! Det var dengang da, og ikke nå...

Denne merkedag ble nå for fem år siden tusket vekk til noe som kalles veteraner. Disse har ingen nasjonal betydning. Ettersom disse veteraner var under FN kommando,hadde de ingen interesse for vår nasjons velbefinnende. Snarere tvert imot. Siden krigen er den nasjonalistiske holdning blitt mer og mer uglesett. Ja, folk har til og med mistet jobb og blitt trukket for retten for sine «upassende» meninger. Nå er det globalisme som gjelder!! Derfor ofres våre fedres innsats for dette landet til fordel for folk med blått hodeplagg, som i FNs tjeneste opplever kanskje litt spenning, noe som før fikk utløp ved å ta seg en tur til sjøs .Ihvertfall kan seriøsiteten til disse FNs fredsbevarende styrker diskuteres.

Det er mulig at politikere med høyt ambisjonsnivå og lav historiekunnskap er arkitektene av denne ødeleggelse av 8. mai. Det korrekte hadde vært å legge denne veterandagen til 24. oktober, som er FN dagen.

Artikkeltags