– Dagens eksamensform bør endres

Hans Fredrik Grøvan (KrF) fikk fredag høre om flekkefjordselever hverdag, og hva som er viktig for den videregående skolen.