Gå til sidens hovedinnhold

De jobber for at vi skal få bedre helse: – Jobben min er aldri kjedelig

I denne artikkelserien intervjuer kiropraktor Håvard Nordås et knippe ulike helseaktører og samarbeidspartnere i regionen for å la leseren bli litt bedre kjent med personene og deres kompetanseområde.

KROPP & HELSE

– Dette er ikke alternativ medisin

KEN CASWELL

Hvem er du?

– Ken Caswell, 50 år gift og har 3 barn på henholdsvis 27,21 og 9 år. Osteopat. Ferdig uteksaminert fra Skandinaviska Osteopatskolan i 1998. Jeg studerte i Gøteborg i flere år, jeg tok også grunnfag medisin der. I oppstartsfasen var jeg nødt til å ha praksis to plasser for å få nok pasientgrunnlag, det var en ukjent disiplin for mange og skepsisen var stor. Jeg hadde kontor i Langata i Sandnes i 3 år i begynnelsen, der pendlet jeg to dager i uken. Men etter hvert som timelistene ble fulle i Flekkefjord kuttet jeg ut Sandnes.

Når skal man benytte osteopat?

– Osteopat benyttes oftest ved muskel-og skjelettlidelser. Ofte oppsøker folk osteopater ved kronisk hodepine, rygg-og nakkelidelser, funksjonelle plager hos spedbarn, kroniske og akutte plager, bekkenplager osv.

Er du glad for at du ble osteopat?

– Jeg trives godt med jobben etter snart 25 år i bransjen. Det var vanskelig å etablere seg som osteopat, nesten ingen hadde hørt om faget og derfor tok det noen år før en kunne ha et levebrød av yrkesvalget.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

– En typisk arbeidsdag hos meg går i i behandlinger av pasienter fra alle aldersgrupper med et bredt spekter av konkrete og diffuse plager.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste med jobben min er å kunne hjelpe folk med sine plager og å treffe og bli kjent med folk fra fjern og nær i alle aldersgrupper.

Hva er en myte/feilaktig påstand om din profesjon/hvordan du jobber?

– Det er en myte at osteopati er alternativ medisin.

Hvilke trender/endringer ser du i samfunnet etter x-år i spesialiteten?

– Jeg ser etter flere år i bransjen at folk har større forventninger til å raskt få en konsultasjon, samt at folk er mindre tålmodige i det å bli bedre i sine plager. Jeg ser også i det siste at mange trener feil og for mye med alt for lite restitusjon, folk sover mindre, stresser mer og skal rekke mer på godt og vondt. Stresset på folk er mye større nå enn for bare 20 år siden

Hva er ditt beste helsetips?

– Mitt beste helsetips er å gi mye mer blaffen i alt en «tror» en må være med på med både seg selv og sine barn. Senk kravene, og skru av nyhetene og Facebook. Det å gå daglige turer er det mest undervurderte for helsa jeg kan tenke meg.

– Føler at jobben er viktig

RUBEN HARTMANN

Hvem er du?

– Ruben Hartmann, lege i spesialisering ved indremedisin ved avdeling Sørlandet Sykehus Flekkefjord, og vikar ved interkommunal legevakt i Flekkefjord. Jeg er 30 år gammel, kommer opprinnelig fra Berlin i Tyskland, og flyttet til Norge etter å ha gjennomført medisinstudiet i Polen i 2017.

Når skal man benytte legen?

– Dersom man er/føler seg syk, enten somatisk eller psykisk, kan man sette opp en time hos fastlegen sin. Det er tett samarbeid mellom fastlegene og spesialistene på sykehus. Om fastlegen din mistenker sykdom som bør vurderes / behandles hos spesialist, så henviser fastlegen deg videre til oss på sykehus. Ved akutte tilfeller hvor en vurdering ikke kan vente til fastlegekontoret åpner kontaktes selvsagt våre dyktige kolleger fra ambulansen eller legevakt, som vi også samarbeider mye med.

Er du glad for at du ble lege?

– Veldig. Å jobbe i helsevesenet gir meg utrolig mye, å bidra til å hjelpe mennesker som ikke har det godt gjør hverdagen givende og interessant. Man føler at man gjør noe nyttig.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidsdag på sykehuset begynner med felles morgenmøte kl. 08, her gir vakthavende lege rapport om alt som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og man får tid til å diskutere vanskelige og gjerne tverrfaglige pasientforløp. Tre ganger i uken er det i tillegg internundervisning på morgenen, noe som bidrar til å holde oss faglig oppdaterte. Etter dette deler vi oss opp, noen går videre til intensivavdelingen, noen har pasienter i poliklinikken, andre har ansvar på sengepost. Deretter begynner vi med morgenvisitt på ulike avdelinger sammen med sykepleierne, og så er det jo en del papirarbeid som man må få unna. Ofte møtes vi igjen i kantinen i 12-tiden for en liten pause før det fram til kl. 16 fortsettes med prosedyrer, utskrivelser og ved behov rådføring med kolleger ved andre sykehus. Litt overtid i blant må nok forventes i dette yrket, siden det alltid kan oppstå noe uventet og akutt som ikke kan vente til neste dag.

Hva er det beste med jobben din?

– Jobben min blir aldri kjedelig. Hver dag opplever man nye utfordringer, man vet aldri hva slags problemstilling man kommer til å møte på. Vi er et utrolig godt team på sykehuset, alle er godt kjent med hverandre og hver enkelt gjør sitt beste for å behandle pasientene best mulig. Man merker at folk trives på jobb. Det er viktig og skaper god stemning til tross for en ofte utfordrende hverdag.

Hva er en myte/feilaktig påstand om din profesjon/hvordan du jobber?

– At det alltid er ventetid på sykehus. Vi prøver vårt beste, og klarer faktisk ofte å holde tidsskjemaet. Det er dog dessverre av og til slik at det kommer noe innimellom som haster mer enn det som var planlagt.

Hvilke trender/endringer ser du i samfunnet etter 3-år i spesialiteten?

– Jeg trenger ikke å tenke lenge for å svare på dette spørsmålet. Vi befinner oss midt i en pandemi, og jeg har opplevd at pasientene har vært noe mer skeptisk til å møte til avtalt time/venter lengre enn «vanlig» før det tas kontakt med helsevesenet. Det er veldig viktig at pasientene føler seg trygge på å komme til sykehuset, et sted som har ekstremt strenge smitteverntiltak.

Hva er ditt beste helsetips?

– Spis sunt og variert og hold dere aktive – en av de første setningene jeg lærte i Norge var «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». Ikke minst er det utrolig viktig å passe på sin psykiske helse også, spesielt i disse noe ensomme pandemitider. Ha folk rundt dere som gjør dere lykkelige!