Torsdag ettermiddag, 8. desember, blir det stor samling på Fiskebrygga i Flekkefjord, der prisen skal deles ut, og det blir gratis julegrøt til alle.

Kriteriene for Årets Ildsjel er følgende:

* Vedkommende har gjort en solid innsats i frivillige lag og foreninger i Flekkefjord gjennom mange år.

* Vedkommende bidrar til at lokalsamfunnet er et godt sted å bo.

* Vedkommende skaper aktivitet, fellesskap og samhold.

* Vedkommende tar initiativ og er inkluderende.

Allmenn nyttig formål

Banken samarbeider med Agder og Flekkefjord Frivilligsentral

– Dette er tredje året vi deler ut pris til Årets Ildsjel. I 2020 vant Oddvar Rossevatn for sitt arbeid med teknisk senter i Flekkefjord, og året etter var det LHL-leder Svein Grønsund som vant, sier Heidi Nag Flikka.

I tillegg til heder og ære, skal ildsjelen få et synlig bevis, et kunstverk som skal overrekkes under markeringen torsdag, der også Myrull skal spille. I tillegg skal personen foræres en sjekk på 25.000 kroner, som vedkommende kan gi til et valgfritt allmennyttig formål i lokalmiljøet.

Lag og foreninger

I tillegg til prisutdelingen, skal Flekkefjord Sparebank gi ut støtte til en rekke lag og foreninger i Flekkefjord. Til sammen er gavefondet på 800.000 kroner. 400.000 kroner av disse skal gå bein å gå på under samlingen torsdag. Det øvrige beløpet kan lag og foreninger søke på, senest i slutten av januar 2023.

– Vi ønsker å engasjere oss for å støtte lag og foreninger i Flekkefjord kommune, sier banksjef Heidi Nag Flikka.

– Denne potten gjelder Flekkefjord med omkringliggende områder. Vi skal i neste omgang dele ut støtte også i våre andre regioner, sier hun.