Et stykke Tonstadhistorie er borte

I arbeidet med å bygge ut et nytt boligfelt på Tonstad, måtte en gammel og ærverdig villa rives.