Gå til sidens hovedinnhold

Deler ut penger fra overskuddet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

NÅR REGNSKAPET for 2020 gjøres opp i Flekkefjord kommune, sitter man igjen med et overskudd på over 20 millioner kroner. Det er gode midler å ha – og gjennom de seneste årene har det stort sett vært overskudd i de kommunale regnskapene. Nå er politikerne likevel sultne på å gi mer tilbake til samfunnet gjennom økte tilskudd. Høyre, Ap, Venstre, Sp og KrF har gått sammen om å gi velforeningen i distriktene en million kroner.

DET ER altså de gamle flertallskameratene som har utarbeidet forslaget som får flertall i bystyret. De fleste politiske partiene kan uansett stille seg bak forslaget. Men det er likevel interessant at forslaget fremmes av flertallskonstellasjonen der ordfører og varaordfører i Flekkefjord sitter på sidelinjen. Prosessen bak valg av ordfører og varaordfører for snart to år siden, kommer nok til å bli drøftet opp ad stolper og ned ad vegger i mange år fremover.

PENGENE FRA overskuddet skal altså kunne brukes til å oppgradere nærmiljøanleggene. Det er veldig mange som gjør et fantastisk arbeid og velforeningene er krumtapper i det frivillige arbeidet. Det er derfor et svært godt forslag å bidra med én million kroner til velforeningene i distriktene. Det skal avhjelpe situasjonen for barn og unge som har lang vei til fritidstilbud i sentrum. Men også velforeninger i sentrum bør nyte godt av pengene. Vi synes forslaget er godt – og vet at pengene kommer godt med nå anlegg skal rustes opp.

AV OVERSKUDDET på 20,7 millioner kroner er allerede ni millioner kroner satt av til disposisjonsfond. Av de 11 millionene som gjenstår foreslo rådmannen at bystyret øremerker 6,25 millioner kroner til spesielle tiltak. Det er denne potten politikerne ville ta av for å styrke velforeningenes økonomi. I tillegg har rådmannen selv foreslått å sette av 500.000 kroner til en stor byfest for å markere at vi har lagt bak oss en krevende koronapandemi.

EN TIDLIGERE rådmann i Flekkefjord var svært opptatt av å sette av penger som en reserve. Save a penny for a rainy day, var hans motto. Det ser vi at også skjer med fjorårets overskudd. Man må ikke miste besinnelsen og bruke opp hver eneste øre slik at man står igjen uten reserver. Det har heldigvis politikerne skjønt og setter derfor av til fond penger som kan brukes når det dukker opp uforutsette utgifter.