Gå til sidens hovedinnhold

Deler ut penger til lag og foreninger

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

PENGEDRYSS TIL lag og foreninger: Agder deler ut 300.000 kroner til gode formål. For andre år på rad samarbeider Agder og Sparebankstiftelsen DNB om fordeling av midler til foreninger og organisasjoner i vårt område. Agder forvalter 300.000 kroner av totalt 25 millioner kroner som Sparebankstiftelsen DNB setter av til gode formål. I fjor kom det inn over 50 søknader til Agder. Ni gode formål i Agders nedslagsfelt mottok til sammen 250.000 kroner i fjor.

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB utlyser midler flere ganger i året i egen regi, men i fjor var første gang det ble gjort sammen med Amedias lokalaviser. Til sammen kom det i fjor inn 2.856 søknader til avisene etter at ordningen ble annonsert i midten av februar. Stiftelsen opplyste at de aldri tidligere har hatt så stor interesse til en enkeltutlysing. Blant mottakerne er musikkorps, idrettslag, speidergrupper, kristne foreninger, foreninger innen kunst og kultur, velforeninger og mange flere.

NÅ ER det en ny runde med utdeling gjennom avisene. Agders andel har økt fra 250.000 kroner til 300.000 kroner, fordi vi gjennom fjorårets passerte 7000 i opplag. Som en samfunnsinstitusjon er det viktig for oss å bidra til skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område.

JOURNALISTIKKEN OG samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og god lokaljournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for.

MIDLENE SOM lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak. Vi håper på mange søknader innen fristen 4. mai.