SAMTIDIG SOM Sørlandet sykehus arbeider med sin egen utviklingsplan frem mot 2040, er det gledelig å se at klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen er plukket ut som representant til et utvalg som skal se på endringer i styringen av sykehusene – og ikke minst, vurdere hele helseforetaksmodellen. Det var i statsråd at klinikkdirektøren ble utpekt som medlem i utvalget. Sammen med en ambulansesjåfør fra Sørlandet og tillitsvalgt Thor Arne Thorkildsen skal Evjen Olsen komme med sine innspill i utvalget.

VI MERKER oss med glede at vår egen klinikkdirektør blir tatt med på råd. Når Evjen Olsen går inn i utvalget er det naturligvis fordi han besitter en god helsefaglig kompetanse, samtidig som han nå har sett sykehusorganiseringen på nært hold, både fra store og nå fra et mindre lokalsykehus. Nettopp det siste er svært viktig, at vi får inn talspersoner som ser verdien, nytten og mulighetene som nå ligger i forhold til sykehusstrukturen.

UTVALGET SOM skal leder av Jon Magnussen fra Tronheim, skal utrede flere ting, blant annet forslag til endringer i styringen av sykehusene innenfor en modell med statlig eierskap som sikrer regional, politisk og demokratisk innflytelse i styringen av sykehusene, og gjennomgå ansvar og myndighet for regionale og lokale helseforetak, og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helse- og omsorgsministeren i foretaksmøte. Men kanskje vel så interessant: Vurdere tiltak for å redusere markedstenkningens plass innen styringen av helseforetakene og vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg.

NETTOPP DET siste er etter vår oppfatning mye av akilleshælen i helsevesenet, nemlig markedstenkningen. Når man i helsevesenet forteller at sykehuset gikk med overskudd eller underskudd, så er det nærmest til å få fnatt av. Et sykehus går ikke med overskudd. Et statlig sykehus som gir gratis helsetjenester til borgerne, skal koste penger å drive. Å påstå at et sykehus går med overskudd blir fullstendig tullete. Blårussens tenkning i helsesektoren har vært alt annet enn positiv. Vi gleder oss over at en fornuftig, analytisk og erfaren klinikkdirektør fra Flekkefjord kan komme med gode innspill i det nye sykehusutvalget.