HAR DEN digitale verden nå blitt en så stor del av virkeligheten at den har tatt over den virkelige virkeligheten for mange? Når 44 prosent av tenåringsjenter i Norge plages av stress og tunge tanker, og antall ungdommer og unge voksne i Norge med depresjon og angst har doblet seg på få år, så bør mange varsellamper lyse.

DEN NYE virkeligheten har nådd også vår region med full tyngde. Det viser Ungdata-undersøkelsene og situasjonen i barnehager og skoler. Eksempelet i artikkelen om at barnehager og skoler i Flekkefjord må tilføres store ekstra ressurser for å forebygge og møte adferdsproblemer, viser med all tydelighet at utviklingen går i feil retning.

– DET HAR vært en trist utvikling for unge de siste ti årene. Politikerne har så langt fraskrevet seg ansvaret, sier professor Steinar Krokstad i sosialmedisin ved NTNU. Han og et forskerteam publiserte i fjor en stor undersøkelse. Den fastslår den samme langsiktige trenden for unge som andre forskere også har konkludert med: Angst og depresjon øker markant, livskvaliteten er dårligere, kroniske sykdommer øker, bruk av smertestillende øker, selvopplevd helse er dårligere og lykke og tilfredshet er synkende.

FORSKERNE VISER til at smarttelefonen og de sosiale mediene må ta sin del av skylden for utviklingen og at politikerne og teknologigigantene må ta mer ansvar. Anbefalingen om tiltak for den enkelte av oss er å legge bort mobiltelefonen, gå en tur med venner uten tracking, gjøre noe fysisk sammen med noen andre, finne ut hva som er meningsfylt for deg, hjelpe noen andre, sett deg et mål om å lære deg noe og gjør noe som kjennes godt ut.

– DET ER mange negative krefter som stjeler av «oppdragertiden». Det må jobbes hardt for å kompensere for den negative utviklingen i samfunnet. For at tiltak skal virke må både foreldre, PPT, skolen, lag/ foreninger og kommunen som skoleeier være med for å styrke forebyggende arbeid inn mot familiene, sier kommunalsjef Svein Hansen til politikerne i Flekkefjord. Det budskapet gjelder oss alle. Snapchat, TikTok, Facebook og andre sosiale medier er ikke den virkelige virkeligheten. Den virkelige virkeligheten må vi ta tilbake ved å være tilstede for hverandre og vise barn og unge en fremtid som de kan tro på.