↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 40 50 00

Besøksadresse

Holamoen 3
4460 MOI
  1. Beskrivelse

Arkit AS er et frittstående uavhengig firma som prosjekterer, søker og tegner små og store bygg. Det kan være alt fra tilbygg, garasjer, fritidsboliger, eneboliger, flermannsboliger, næringsbygg eller driftsbygninger.

Vi lytter til kunden og ønsker å gjøre det vi kan for å tilfredsstille ønsker og behov,

samtidig som vi veileder og gir råd slik at prosjektet blir funksjonelt, estetisk pent og følger dagens krav og byggeforskrifter.

 

Vi har over tid fått bred erfaring i vårt fagfelt siden firmaet ble etablert i 1998, da som Hetland Tegnekontor.

Vi tilbyr et bredt spekter av arkitekt- og ingeniørtjenester. Innen hver tjeneste har vi sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.

 

Godkjenningsområdene er som følgende:

 

Tegning

Tegning og prosjektering av bygninger.

  • Prosjektering av Arkitektur
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet
  • Prosjektering av Bygningsfysikk

 

Søker

Vi kan påta oss søkefunksjonen i bygningstiltak, som er en koordinerende rolle mot kommunen i hver enkelt byggesak

  • Søker for alle typer tiltak

 

Konsulentarbeid for grunnentreprenører

Vi leverer enkel prosjektering av grunnarbeid. Dette som utomhusplaner, atkomstveier, bygge-grop ol. Dette er en tjeneste som kun leveres lokalt i enkelte saker.

  • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming

 

Plassering av tiltak

Vi kan plassere bygningstiltak. Både på kart og i terreng.

  • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering
  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak

 

Miljøsaneringsbeskrivelse

Alle tiltak eller del av tiltak over 100m2 som skal rives, må foreta en kartlegging av miljøskadelige stoffer i bygningskroppen. En omfattende rapport som må utarbeides. Med prøvetaking av materialer i konstruksjonen.

  • Prosjektering av Miljøsanering

Godkjenninger og sertifiseringer