↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

38 32 76 00

Besøksadresse

Strandgaten 32
4400 FLEKKEFJORD
  1. Beskrivelse

Arkitektkontoret ble etablert i 1978 av sivilarkitekt MNAL Jan-Petter Kristiansen. I 1979 ble firmaet omgjort til Kristiansen & Selmer-Olsen ANS da Rolv Selmer-Olsen ble medeier. Det ble etablert avdelingskontor i Egersund i 1985. I 1993 ble Kristiansen & Selmer-Olsen ANS omgjort til Kristiansen & Selmer-Olsen AS. I 2002 etablerte vi avdelingskontor  i Lyngdal.

Kristiansen & Selmer-Olsen AS vil være det ledende arkitektkontoret i Lister- og Dalaneregionen. Vårt markedsområde er mellom Mandal i Vest-Agder og Bryne i Rogaland, inkludert innlandskommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal.

Kristiansen & Selmer-Olsen AS eies av 7 av dagens ansatte. Den totale stab utgjør en meget god bredde, og har en mangfoldig og betydelig erfaring slik at vi kan påta oss varierte og større oppdrag. Kontoret har p.t 15 ansatte, bestående av:

  • 2 sivilarkitekt / 3 arkitekter
  • 4 arealplanleggere
  • 2 ingeniør
  • 2 tekniske tegnere/DAK-operatører
  • 2 adm. personale

I 1999 ble Kristiansen & Selmer-Olsen AS en av deltakerne i Strandgården kompetansesenter for bygg- og arealplanlegging. I dag heter det S32 og det er 19 forskjellige firmaer på huset. Det finnes rådgivende ingeniører innen byggeteknikk, VVS, elektroteknisk og brannteknisk rådgiver, interiørdesign, shipping, landmåling, naturtjenester, VVA, taksering, vassdragsteknikk.  

Kontakt oss så formidler vi forespørselen.