Gå til sidens hovedinnhold

– Dere kan ta fra overskudd og asfaltere på Sira om 10 dager om så skal være

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmann Bernhard Nilsen måtte minne politikerne i formannskapet om at det er politikerne som bestemmer hvordan overskudd skal benyttes.

For abonnenter

Under orientering til formannskapet om bruk av koronapakke og bruken av én million kroner på asfaltering av forskjellige kommunale veistubber i Flekkefjord lurte Nina Danielsen (Sp) på hvorfor ingen av utkantene fikk glede av asfaltpengene.

– Det er gjort en prioritering, så fort det blir nye midler så gjøres nye prioriteringer. Når det gjelder strekningen fra Lende til Osen på Sira så er det gjort oppgradering av stikkrenner og tilkobling av veilys. I prosjektene for asfaltering var det om å gjøre å få mest mulig effektiv asfaltering, men det er veier på Sira og i Gyland som vi gjerne skulle hatt med, forklarte kommunalsjef Terje Glendrange.

Les også

Tidligere rådmann hardt ut: – Vi blir forskjellsbehandlet

Faglige vurderinger

Rådmann Bernhard Nilsen minnet om at formannskapet tidligere i år valgte at det var fagfolkene som skulle gjøre vurdering av hvor det var mest behov for asfalt.

– Ja, men der er interessant å få vite litt om hvordan veien på Sira ligger an, sa Danielsen.

– Jeg minner formannskapet om at jeg oppfordret til at omkjøringsveien på Sira legges inn i budsjettet. Det samme bør vi gjøre med andre steder som ikke har asfaltert vei som Djupvik. Det er billigere å asfaltere enn å gruse opp veier hele tiden, fremholdt Stian Birkeland (Uavh.)

– Det er bystyrets privilegium å bevilge penger. Slike forslag hører hjemme i en prioriteringsdebatt, svarte rådmannen.

Prioritering

Formannskapet mottok senere i samme møte en rapport om at overskuddet for 2020 ser ut til å bli flere millioner bedre enn det man la opp til ved årets start. Det kom ingen politiske forslag om disponering av det forventede overskuddet, eller endringer i investeringsbudsjettet, men under en «åpen post» på slutten av møtet dukket det igjen opp spørsmål om dette med den kommunale omkjøringsveien på Sira.

– Det som ligger inne er at vi fikk 400.000 fra fylkeskommunen. Det dekket halvparten av grøfting, lys i lysmastene og utbedring med grusdekke. Kommunen bidro med samme sum. Skal vi oppgradere til asfalt trengs det ytterligere én million kroner. Det er penger som ikke finnes i 2020 budsjettet. Den første sammenheng administrasjonen vil drøfte dette vil være i budsjettforslaget for 2021, opplyste rådmannen.

«Bystyret bestemmer»

– Jeg får helt vondt i magen av å se alle de som går langs denne veien til treninger på idrettsanlegget på Sira med den trafikken som er der nå. Jeg håper vi kan finne en løsning på dette, sa Hanne Birkeland (SV).

– Når det er 500.000 igjen av korona-midler til vedlikehold, så bør det sjekkes ut om det kan brukes på asfalt på Sira, sa Jan Sigbjørnsen (H).

– Det er bystyret som bestemmer. Vi har nettopp lagt frem virksomhetsrapporten der det er fullt mulig å endre på tall. Det er ikke min oppgave å sette dere på ideer, men dere kan ta ned overskuddsestimatet med én million og begynne asfaltering om 10 dager om så skal være, forklarte rådmann Nilsen.

– Jeg synes i alle fall vi skulle bruke den resten på 500.000 i korona-midler til vedlikehold dersom regelverket åpner for det, sa Nina Danielsen.

– Det kan vi sjekke ut før bystyret, svarte rådmannen.

Les også

Budsjettsprekk for helse og velferd på åtte mill. : Forventer likevel overskudd i 2020